Bidragsansökningar

Euroclas AB har en gedigen bakgrund med att skriva olika bidragsansökningar och har de senaste åren skrivit ansökningar inom följande program:

 • EU:s ramprogram för forskning (FP 7), i de olika temaområdena inom Cooperation, men också inom delprogrammen Capacities och People.
 • EU:s ramprogram för innovation (CIP), och i delprogrammen Intelligent Energy Europe och Eco-innovation.
 • Life Plus (EU:s miljöprogram)
 • Interreg
 • EU:s regionala fond
 • EU:s sociala fond
 • EU:s Life Long Learning program och inom delprogrammen Comenius och Leonardo
 • Forska&Väx programmet vid Vinnova
 • Produktutvecklingsprogrammet Tillväxtverket (via Almi Företagspartner)
 • Underleverantörsprogrammet inom fordonsindustrin
 • Fordonsstrategiska forsknings- och innovationsprogrammet
 • Miljödrivna marknader vid Tillväxtverket
 • FoU-kortet i Västra Götalands-regionen
 • Regionala tillväxtprojekt med regionala utvecklingsmedel