Utveckla projekt och söka finansiering

Bidragsansökningar görs i konkurrens med andra aktörer. För att bli framgångsrik är det viktigt att ansökan är tydlig och lättläst, håller hög kvalitet och levererar sådana resultat som finansiären önskar. Det gäller att komma med ett attraktivt förslag till en rimlig kostnad. Euroclas AB hjälper till med att ge din projektidé en god struktur och planering, en ansökanstext som förklarar det område som projektet avser och påvisar fördelar och resultat på ett klart sätt samt presenterar en budget med precision.

Euroclas AB erbjuder för projektutveckling och bidragsansökningar

  • samordning och skrivning av ansökan
  • stöd till huvudskribent hos projektägaren
  • förutvärdering av ansökningar enligt de utvärderingskriterier som gäller för det bidrag som söks
  • stöd för att bygga nätverk och partnerskap kring en utvecklingsidé
  • stöd i kontakter med finansiärer och bidragsgivare för att förankra en projektidé eller påverka kommande utlysningar

Euroclas AB har en gedigen bakgrund med att skriva olika bidragsansökningar, framförallt inom EU:s olika program, Vinnova och Tillväxtverket. Klicka här för att se inom vilka program Euroclas AB tagit fram ansökningar.