Strategiska och stödjande processer

Euroclas AB erbjuder tjänster för strategiska processer, lärande och omvärldsbevakning såsom:

  • omvärldsbevakning av bidragsutlysningar, finansiärer och politikområden som påverkar offentliga stöd och bidrag
  • utbildning för projektledare eller projektmedarbetare i ansökansfasen och projektgenomförande
  • utbildning för politiker, beslutsfattare och tjänstemän kring EU 2020, Europas tillväxtstrategi
  • utveckling av strategi för samverkan mellan företag och lärosäten (kring forskning, utbildning och innovation)
  • utveckling av strategi för företag eller lärosäten vad gäller EU arbete, eller arbete med bidragsfinansiering
  • utveckling av strategi för kommuner och regioner med avseende på framtidens strukturfonder och andra EU program i nästa programperiod som startar år 2014
  • stödja processen i ett företag eller en organisation att identifiera vilka utvecklingsmöjligheter det har och sedan söka medel därefter (genomförande av bidragsstrategi)
  • framtagande av administrativa rutiner för EU-samordning