Projektstöd

Euroclas AB erbjuder olika tjänster till projekt:

  • process stöd till projektledare och projektadministratörer i EU finansierade projekt
  • projektledning i EU finansierade projekt
  • ekonomihantering i EU finansierade projekt
  • strategisk kommunikation och påverkan (särskilt i projekt med EU-finansiering)
  • framtagande och granskning av konsortialavtal
  • stöd vid kontraktsförhandling
  • assistans vid kommersialisering av forskningsresultat
  • lärande utvärdering och följeforskning