Matcha idéer med bidrag

Förutsättningar för att få stöd och bidrag från både offentliga och privata bidragsgivare förändras ständigt. Många finansiärer har återkommande utlysningar som ser likadana ut år från år. Andra har riktade satsningar med visst ämnesmässigt fokus eller mot en viss bransch.

Euroclas AB hjälper dig med en bidragsanalys med utgångspunkt i en idé om ett utvecklingsprojekt. I en bidragsanalys listas möjliga bidrag och stöd som kan vara sökbara. Varje bidrag presenteras med de förutsättningar och krav som gäller. En bidragsanalys ger också ett förslag till strategi eller arbetssätt för att maximera bidragsmöjligheterna.

Bidrag finns till olika typer av projekt och investeringar t.ex. inom forskning och utveckling, produkt- och tjänsteutveckling, energieffektivisering och miljö- förbättrande åtgärder, kompetensutveckling och internationalisering.