Partners

Euroclas AB samarbetar med följande företag:

  • KREO, Linnéagruppen ABAnnika Löfgren avseende stöd i tidiga utvecklings- och innovationsprocesser och innovationsstrategi, http://www.kreo.org
  • SAID innovisual – Frida Birkelöf avseende visualiseringar av processer och projekt, http://said.se