http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/index_en.htm

EU finansierar samarbetsprojekt inom energieffektivisering och förnyelsebar energi som en del av ramprogrammet för innovation (CIP). Deadline är den 8 maj 2012.

 

 

Comments are closed.