http://www.eurostars-eureka.eu/

Eurostars stödjer marknadsnära FoU-projekt med aktörer från minst två anslutna länder. Projektet ska leda till marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst som bygger på innovativ teknik. Vidare krävs att ett forskande SMF (där 10% av omsättningen går till FoU, eller alternativt, där 10% av personalstyrkan är sysselsatt inom FoU) tar på sig projektledarrollen och i egen regi eller tillsammans med andra forskande små och medelstora företag står för verksamhet motsvarande minst halva projektkostnaden. Storföretag, universitet och institut har även möjlighet att medverka i projekten. Ansökan kan lämnas in löpande men utvärdering görs två gånger per år.